13 Shtator: Ditëçlirimi i Beratit

    13 Shtator: Ditëçlirimi i Beratit

Marela Guga

Doktore në shkencat historike

 

Sot mbushen 78 vjet kur Beratit zgjohet i çliruar nga okupatori  me të cilin luftoi për mëse 5 vjet. Kjo luftë i shkaktoi  qindra  të vrarë dhe të plagosur popullit luftëtar  të Beratit, ndaj sot duhet të  nderojmë sakrificat dhe kontributin  e të gjithë djemve  dhe vajzave  që morën pjesë në luftën  antifashiste nacional-çlirimitare!

 

 

Mbështetur në  raportin e inspektorisë së arsimit të qarkut Berat, po ju sjellim  të dhëna  nga një  dokument ku  citohen  mësuesit  dhe nxënësit që ranë  dëshmorë,   dëme të personelit mësimor (banesa) dhe ata që u internuan gjatë vitit 1944. (AQSH, f.295 (Ministria e Arsimit), d.274, dt.31.5.1944)

 

Mësues e studentë shkollash të vrarë

Kristaq Capo- mësues arrestuar më 28 qershor prej Milicisë Fashiste dhe ekzekutuar në Tepelenë.

Andrea Vrusho-student, arrestuar më 28 qershor prej Milicisë Fashiste dhe ekzekutuar në Tepelenë.

Kostandin Leka- vrarë në katundin Bilçë prej Milicisë Fashiste më 21 qershor.

Kristaq dhe Margarita Tutulani-studentë, arrestuar prej Milicisë Fashite  dhe ekzekutuar në 4 korrik 1943.

Sherafedin Janina-bir i doktor Samiut në Lushnje, vrarë më 31 gusht prej milicisë, afër urës së Shkumbinit.

Ibraim Janina-bir i doktor Samiut në Lushnje, vrarë më 31 gusht prej milicisë, afër urës së Shkumbinit.

 

 

 

Dëmet në banesa  të personelit mësimor dhe shërbyes

 

Shtëpi      vlera në fr.shqip     Orendi shtëpiake, veshmbathje etj.

Haxhi Mehmeti    djegur       50000               të djegura krejt            30000

Vaid Karafera      djegur       60000               të djegura krejt            20000

Sabri Shefiti         djegur       25000               të djegura krejt           10000

Arif Brushka         djegur      35000               të djegura krejt            15000

 

 

 

Mësues të internuar

Kace, Xinxo  – internuar në 4 Nëntor 1940 n’Itali dhe është liruar më 20 maj 1941. I ishte djegur shtëpia në Përmet me gjithë orenditë shtëpiake dhe veshmbathje, të cilat kapnin vlerën 75000 fr.Shq.

Fani Mile – internuar më 14 Nëntor 1940 n’Itali dhe është liruar  më 20 Maj 1941.

 

 

Në Betejën për çlirimin e  Beratit  më 13 shtator 1944, u angazhuan partizanë të brigadës VII sulumese dhe batalione partizane që vepronin në qarkun e Beratit. Ato u vendosën në pikat dominante të qytetit si kodrën e Shën Thanasit, Kala, Goricë, Vakëf, Uznovë dhe lagjen “Murat Çelebi”.

 

 

Në këtë betejë mbetën dëshmorë 23 të rinj antifashistë dhe u plagosën 30 të tjerë.  I përjetshëm kujtimi  i tyre!

 

 

Bilanc luftarak

Nga viti 1943-1945 morën pjesë në luftë rreth 1696 partizanë, mosha mesatare e  tyre ishte  26 vjeç.

 

Gjithsej nga Berati dhanë jetën Luftën Antifashiste Nacional çlirimitare rreth 212 – 225 dëshmorë.