Një rubrikë e re, e përkohëshme te “Orakujt e Tomorrit”

Një rubrikë e re, e përkohëshme te “Orakujt e Tomorrit”

Duke filluar nga sot dhe në vijim, Orakujt e Tomorrit, në rubrikën “110 – vjetori i Pavarësisë” do të botojë shkrime të natyrës historike që pasqyrojnë ngjarje të nëntorit të vitit 1912.

 

Jemi përpjekur të sjellim ndodhi dhe fakte të reja, të panjohura më parë.

 

Besojmë se do të jenë me interes për lexuesin tonë!

Kërkojmë gjithashtu bashkëpunim me ju për shkrime dhe materiale që kanë interes dhe që janë të lidhura me këto ngjarje.

 

Faleminderit që na ndiqni!

 

“Orakujt e Tomorrit”