Rubrika “Ditë e re, nafakë e re” dhe historia e saj

Rubrika “Ditë e re, nafakë e re” dhe historia e saj

 

Është një nga rubrikat e murit tim të FB, veç “Orakujve…”, një rubrikë që operon më tepër me foto të cilat “flasin”, shprehin dhe pasyrojnë në mënyrë alegorike, simbolike dhe konvencionale përditshmërinë e botës që na rrethon.

 

Shumë njerëz më kanë pyetur dhe pyesin se ç’kuptim ka shprehja “Ditë e re, nafakë e re”, mos fjala “nafakë” vjen nga turqishtja etj. etj.?!

 

Po e them që në fillim se nga turqishtja, jo, është fjalë e kulluar shqipe.

 

Fillimisht këtë fjalë e kam dëgjuar që i vogël, në fshat, kur thoshin: S’ka si nafaka (fati i parë në martesë) e parë! U rritët me nafakë! etj…. Që do të thoshte me fat.

 

Më pas, “Ditë e re, nafakë e re” e kam gjetur te “Lumi i vdekur” i Jakov Xoxes në aperturën e një prej kapitujve të vëllimit të parë të librit.

 

 

Dhe, për ta ndriçuar më tej kuptimin e kësaj fjale, po jap më poshtë dy Fjalorët e Gjuhës Shqipe, të vitit 1980 dhe 1984:

 

NAFAKË/, – A – f. bised. Fat.

Urim: Qoftë me nafakë! Ditë e re, nafakë e re!

NAFAKBARDHË – mb. bised. Fatbardhë

NAFAKË/ZI, – ZEZË – mb. bised. Fatzi

Z. Hoxha