Yzedin Hima: “Arkitektura” e Zotit është mrekullia e parë arkitekturore në Berat…