Zaloshnja, e gjitha në LANÇ!…

  Zaloshnja, e gjitha në LANÇ!…

 

 

 

Pjesëmarrja e popullit të Skraparit në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare ka qenë mbresëlënëse.  E tregojnë këtë dokumentet e kohës, listat e formacioneve partizane që vepruan në këtë krahinë.

 

 

Sipas dokumenteve në disa fshatra kishte për çdo shtëpi, një, dy, madje edhe tre partizanë.

 

 

Një ndër këto fshatra ka qenë edhe Zaloshnja, me tre partizanë për derë.

 

 

Pa i bërë koment të mëtejshëm, “Orakujt e Tomorrit” po botojnë  më posht listën e partizanëve të këtij fshati, nxjerrë nga Historiku i Fshatit, hartuar nga Neki Sula, i botuar në librin

 

Neki Sula (Zaloshnja) – Dy libra në një: Monografi dhe Zaloshnja – histori” me autor Zylyftar Hoxhën:

 

 

 

 

 

 

 

Lista e partizanëve të Zaloshnjes, pjesëmarrës në formacionet e rregullta të Ushtrisë Nacionalçlirimtare

 

 

 1. Veri Dosti –  Çeta e Skraparit

 

 1. Përparim Dosti – Çeta e Skraparit

 

 1. Sulejman Sulaj – Brigada e 7-të Sulmuese

 

 1. Xhevahir Sulaj – Brigada e 7-të Sulmuese

 

 1. Xhevit Sula –  Brigada e 7-të Sulmuese

 

 1. Faik Dyrmishi –  Brigada e 8-të Sulmuese

 

 1. Halim Çela –  Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Shkëlqim Dosti – Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Cane Kuçuku –  Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Qenam Çela –  Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Estref Shimi –  Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Seit Shimi –  Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Baki Çela – Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Enver Çela –  Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Qerim Sulaj –   Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Shaban Diko –   Brigada e 16-të Sulmuese

 

 1. Nazmi Diko –   Brigada e 16-të Sulmuese

 

 1. Avni Sojati –   Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Kasëm Sojati –  Brigada e 16-të Sulmuese

 

 1. Shefit Fërtuna –  Posta e Komandës Vendit

 

 1. Zenel Sojati – Posta e Komandës Vendit

 

 1. Syti Dosti – Posta e Komandës Vendit

 

 1. Nebi Çarçani –  Posta e Komandës Vendit

 

 1. Belul Çarçani –  Posta e Komandës Vendit

 

 1. Hajdër Shimi – Posta e Komandës Vendit

 

 1. Zylyftar Dyrmishi – Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Samit Sulaj –  Brigada e 10-të Sulmuese

 

 1. Moisi Dosti – Në terren (Punë Partie)

 

 1. Neki Sulaj –  Në terren (Punë Partie)

 

 1. Hysen Zaloshnja – Kryetar Këshilli Krahinor

 

 

 

 

Lista e partizanëve të Zaloshnjes, pjesëmarrës në batalionin territorial të fshatit gjatë Luftës Anitifashiste Nacionalçlirimtare

 

 

 1. Sako Shimi

 

 1. Hysen Osmëni

 

 1. Hasan Dosti

 

 1. Qazim Dosti

 

 1. Feim Qato

 

 1. Qemal Çela

 

 1. Qani Dosti

 

 1. Qemal Dosti

 

 1. Përparim Dosti

 

 1. Veri Dosti

 

 1. Nebi Çarçani

 

 1. Harulla Çarçani

 

 1. Belul Çarçani

 

 1. Shkëlqim Dosti

 

 1. Moisi Dosti

 

 1. Kahreman Dosti

 

 1. Hysen Zaloshnja

 

 1. Shefit Fërtuna

 

 1. Ali Feka

 

 1. Veis Feka

 

 1. Isuf Feka

 

 1. Meleq Fërtuna

 

 1. Hajredin Fërtuna

 

 1. Fejzi Shimi

 

 1. Hajdër Shimi

 

 1. Mane Shimi

 

 1. Seit Shimi

 

 1. Nuri Shimi

 

 1. Neki Shimi

 

 1. Estref Shimi

 

 1. Hasan Shimi

 

 1. Ramada Shimi

 

 1. Neki Sulaj

 

 1. Xhevahir Sulaj

 

 1. Izet Sulaj

 

 1. Fari Sulaj

 

 1. Xhevit Sulaj

 

 1. Sulejman Sulaj

 

 1. Qerim Sulaj

 

 1. Seran Sulaj

 

 1. Hasan Sulaj

 

 1. Samit Sulaj

 

 1. Faik Sulaj

 

 1. Reshat Çela

 

 1. Qenam Çela

 

 1. Halim Çela

 

 1. Petref Çela

 

 1. Muhamet Çela

 

 1. Sherif Çela

 

 1. Zalo Çela

 

 1. Shefqet Çela

 

 1. Enver Çela

 

 1. Baki Çela

 

 1. Dake Feka

 

 1. Samit Feka

 

 1. Syti Dosti

 

 1. Avdyl Dosti

 

 1. Gramos Dosti

 

 1. Xhevit Dosti

 

 1. Banush Selimaj

 

 1. Mersin Selimaj

 

 1. Mehmet Dyrmishi

 

 1. Avni Dyrmishi

 

 1. Qazim Dyrmishi

 

 1. Faton Dyrmishi

 

 1. Hazis Dyrmishi

 

 1. Alo Dyrmishi

 

 1. Abaz Dyrmishi

 

 1. Zylyftar Dyrmishi

 

 1. Faik Dyrmishi

 

 1. Hysen Sula

 

 1. Hysen Sulaj

 

 1. Adem Ismaili

 

 1. Xhemal Ismaili

 

 1. Guçe Ismaili

 

 1. Novrus Ismaili

 

 1. Rexhep Kuçuku

 

 1. Cane Kuçuku

 

 1. Fetah Kuçuku

 

 1. Harulla Kuçuku

 

 1. Mustafa Kuçuku

 

 1. Ahmet Kuçuku

 

 1. Hatem Kuçuku

 

 1. Hysni Balliu

 

 1. Zenel Sojati

 

 1. Avni Sojati

 

 1. Kasëm Sojati

 

 1. Arshin Sojati

 

 1. Sabri Sojati

 

 1. Xhevahir Sojati

 

 1. Nezir Sojati

 

 1. Xhemal Sojati

 

 1. Sahaban Diko

 

 1. Nazmi Diko

 

 1. Hazis Diko

 

 1. Feim Diko

 

 1. Diko Diko

 

 

 

 

Dëshmorët e fshatit Zaloshnje

 

 

 

Veri Dosti

 

Përparim Dosti

 

Xhevahir Sulaj

 

Xhevit Sulaj

 

Uran Dosti

 

Ahmet Kuçuku

 

Hajredin Fërtuna

 

Faton Dyrmishi

 

Nazmi Diko

 

Kasëm Sojati

 

Sako Shimi