Republika Srpska u ofron familjeve kredi për instalimin e paneleve diellore

Republika Srpska u ofron familjeve kredi për instalimin e paneleve diellore

Ndërmarrja shtetërore e energjisë Elektroprivreda RepublikaSrpska (ERS) ka ftuar familjet të aplikojnë për kredi për instalimin e sistemeve fotovoltaike në çati. Programi synon të mundësojë 50,000 familje në të gjithë Republikën Srpska të instalojnë panele diellore dhe të bëhen prosumer (prodhues +konsumator).

 

ERS do të financojë blerjen dhe instalimin e paneleve diellore dhe konsumatori do të paguajë investimin në këste mujore të barabarta me faturën mesatare mujore të energjisë elektrike për vitin e kaluar, të reduktuar me 10%, përveç nëse klienti zgjedh një shumë më të lartë kësti.

 

ERS do të financojë blerjen dhe instalimin e paneleve diellore, dhe konsumatori do të paguajë investimin me këste mujore

 

Si pjesë e një programi që synon inkurajimin e zhvillimit të prodhuesve, ERS planifikon gjithashtu të ofrojë mbështetje të ngjashme për bizneset për të instaluar një total prej 500 impiantesh diellore.

 

ERS planifikon të ofrojë mbështetje të ngjashme për bizneset për një total prej 500 impiantesh diellore.

 

Impiantet individuale në familje do të kenë një kapacitet të instaluar ndërmjet 3 kW dhe 7 kW, dhe konsumatorët do të jenë në gjendje të furnizojnë tepricat e tyre të energjisë elektrike në rrjet ose të tërheqin energjinë nëse gjenerojnë më pak seç duhet. Blerja e energjisë elektrike shtesë nga ERS me çmimet e aplikueshme në momentin e blerjes do të jetë gjithashtu e mundur.

 

Prosumatorët do të lejohen gjithashtu të aplikojnë për një kapacitet më të lartë për sistemin e tyre fotovoltaik nëse dëshirojnë të prodhojnë më shumë energji sesa konsumojnë aktualisht dhe ta përdorin atë, për shembull, për ngrohje.

 

Të pranueshëm për të aplikuar për programin kanë familjet që kanë konsumuar mbi 3000 kWh energji elektrike në periudhën prill 2021-mars 2022 dhe çatia e shtëpisë së të cilave ka pamje nga jugu, juglindja ose jugperëndimi.

 

Burimi: Balkan Green Energy News